Arkiv2015

Shtëpi2015
Qëllimi kryesor i Projektit “Rrjeti 23”, të cilin e realizon Instituti për Politikë Evropiane – Shkup, Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në  Republikën e Maqedonisë dhe Qendra për Menaxhimin me Ndryshimet, është kontribut i strukturuar i shoqërisë civile në monitorimin dhe vlerësimin e politikave të përfshira me Kapitullin 23 – Jurisprudenca dhe [...]

Oct 02, 2015

epiadmin

Ngjarje

0

Instituti për politikë europiane (EPI) së bashku me Organizatën për mbrojtje të konsumatorëve të Maqedonisë (OPM), organizuan punëtori dyditore për BEUC, në suaza të projektit “Përforcimi i organizatave për mbrojtje të konsumatorëve për shërbime më të mira komunale në Europën juglindore”. Projekti është i finansuar nga GIZ dhe e implementon rrjeti TEN – Think for […]

Kjo broshurë për Kapitullin 23 si pjesë përbërëse e aktiviteteve të projektit ka për qëllim që të afrojë standardet demokratike evropiane deri tek qytetarët, ti njoftojë me obligimet të cilat dalin nga procesi i aderimit për këtë kapitull dhe të nxisë aktivitetet e sektorit civil. Broshurë "Kapitulli 23: Gjyqësori dhe të drejtat themelore - Përse [...]
0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiorgmk/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq