Arkiv2015

Shtëpi2015

Demokracia dhe Sundimi i Ligjit: Lufta kundër barierave për dalje të Romëve jasht kufijëve të Maqedonisë Instituti për Politikë Europiae – EPI dhe partneri shoqata KHAM nga Delçeva me përkrahje finansiare nga ana e Rome Initiatives Office, Open Society Foundations nga Budapeshti në dhjetor të vitit 2015 filluan me implementimin e projektit “Combating barriers for […]

Anetaresimi në UE – monitorim dhe perfaqesim: Western Balkans Enabling Project for Civil Society Monitoring of Public Administration Reform (WeBER) Instituti për politikë europiane (EPI) – Shkup, në partneritet me Qendrën për politikë europiane (QPE) – Sërbi, nga 01 janar 2016 filloi ta shqyrtojë projektin për krijim të rrethanës mundësuese në shtetet e Ballkanit perëndimor […]

Qëllimi kryesor i Projektit “Rrjeti 23”, të cilin e realizon Instituti për Politikë Evropiane – Shkup, Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në  Republikën e Maqedonisë dhe Qendra për Menaxhimin me Ndryshimet, është kontribut i strukturuar i shoqërisë civile në monitorimin dhe vlerësimin e politikave të përfshira me Kapitullin 23 – Jurisprudenca dhe [...]
0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq