Western Balkans Enabling Project for Civil Society Monitoring of Public Administration Reform (WeBER)

Anetaresimi në UE – monitorim dhe perfaqesim: Western Balkans Enabling Project for Civil Society Monitoring of Public Administration Reform (WeBER)

Instituti për politikë europiane (EPI) – Shkup, në partneritet me Qendrën për politikë europiane (QPE) – Sërbi, nga 01 janar 2016 filloi ta shqyrtojë projektin për krijim të rrethanës mundësuese në shtetet e Ballkanit perëndimor për monitoring të reformave të administratës publike nga ana e shoqërisë civile “WeBER (Western Balkans Enabling Project for Civil Society Monitoring of Public Administration Reform)”. Bashkëpunëtorët e projektit janë: Qendra për politika europiane (Belgjikë), Instituti Alternativa (Mal i zi), Grupi për studime të drejta dhe politike (Kosovë), Iniciativa për politika të jashtme (Bosnjë dhe Hercegovinë), Instituti për demokraci dhe mediacion (Shqipëri). Projekti do të zgjasë 2 vite (deri në 01.01.2018) dhe është i finansuar nga Bashkimi Europian.

Qëllimi i projektit: ndiekja e reformave në administratën publike, zmadhim i relevancës dhe kapacitetit të shoqatave civile dhe mediave në shtetet nga Ballkani perëndimor, përpjekje për pjesëmarje më të madhe në krijimin dhe shqyrtimin e reformave në administratën publike.

Post by epiadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *