Lufta kundër barierave për dalje të Romëve jasht kufijëve të Maqedonisë

Demokracia dhe Sundimi i Ligjit: Lufta kundër barierave për dalje të Romëve jasht kufijëve të Maqedonisë

Instituti për Politikë Europiae – EPI dhe partneri shoqata KHAM nga Delçeva me përkrahje finansiare nga ana e Rome Initiatives Office, Open Society Foundations nga Budapeshti në dhjetor të vitit 2015 filluan me implementimin e projektit “Combating barriers for exit: Macedonian Roma at the borders” (Lufta kundër barierave për dalje të Romëve jasht kufijëve të Maqedonisë). Kohëzgjatja e projektit është 12 muaj.

Qëllimi kryesor i projektit është: Kontributi në ndryshimin e diskursit publik i themeluar në politikat dhe praktikat, duke i paraqitur Romët si kanosje për udhëtimin të lirë pa viza në Maqedoni. Si konsekuencë e kësaj qëllimet specifike janë: Të kontribuojë në kuptimin e problemit përreth mirimit të Romëve dhe ndalimin për kalim të kufijëve si pasojë e liberalizimit të vizave – Të propozojë aktivitete politike për hedhje të pengesave në lidhje me udhëtimin e Romëve – Të përfaqësojë ndryshime të politikave, politikave publike dhe diskursit publik në lidhje me kthimin e Romëve nga kufijtë e Maqedonisë.

Projekti do ta hulumtojë proqesin e liebralizimiti të vizave si instrument të Europianizimit dhe si ai rezulton në politikat zgjeruese të cilat e kufizojnë lëvizjen e lirë të Romëve etnik në kontekstin e Maqedonisë. Projekti do të sigurojë baseline analizë për situatat të praktikave, përreth kthimit të qytetarëve të maqedonisë (fokusi ëshhtë mbi Romët) nga kufiri, identifikimi i politikave dhe praktikave jo mirë të vendosura dhe rekomandime të reja, dhe politika për zmadhim të vetëdijes përreth problemit me kthimin e Romëve nga kufijtë e Maqedonisë.

Post by epiadmin

Comments are closed.