Rekomandim i ngrirë: Analizë e Raportit të Komisionit Evropian për progresin e Republikës së Maqedonisë për vitin 2015

Analizë e Institutit për politikë evropiane – Shkup të Raportit të Komisionit Evropian për progresin e Republikës së Maqedonisë për vitin 2015.

Rekomandim i ngrirë – Analizë e Raportit të Komisionit Evropian për progresin e Republikës së Maqedonisë për vitin 2015

Comments are closed.