Прашања и одговори од повикот за грантови Вклучување на граѓаните во РЈА на локално ниво

Во тек е отворениот повик за грантови Вклучување на граѓаните во реформата на јавната администрација (РЈА) на локално ниво во рамките на проектот „Овозможување на реформа на јавната администрација во Западен Балкан – WeBER 3.0“. Вкупна сума од 280,000 евра е доделена за грантовата шема со цел да поддржи 20 грантови, секој во вредност од 14.000 евра од кои 4 во Србија, 4 во БиХ, 3 во Албанија, 3 во Северна Македонија, 3 во Косово и 3 во Црна Гора. Траењето на доделените грантови е најмногу до 15 месеци.

За полесно аплицирање, организациите што го спроведуваат проектот организираа информативни сесии на кои заинтересираните граѓански организации поставуваа прашања во врска со проектот и процесот на аплицирање.

Одговорите на сите прашања поставени од потенцијалните апликанти се достапни на линковите подолу.

Видео од информативната сесија:

Comments are closed.