Posts Tagged
‘Извештај во сенка’

ДомаИзвештај во сенка
Овој извештај во сенка ги обединува во единствена кохерентна целина сите наоди, заклучоци и препораки што произлегоа од следењето на областите содржани во Поглавјето 23 – Правосудство и темелни права. Ова е петти ваков извештај што го објaвува Институтот за европска политика – Скопје (ЕПИ), земајќи ги предвид коментарите и мислењата на членките на „Мрежа [...]
Овој извештај во сенка е направен во рамките на проектот „Мрежа 23 – Вмрежување за влијание (NETWIT 23)“ што го имплементираат Институтот за европска политика – Скопје и Хелсиншкиот комитет за човекови права, што е финансирaн од Балканскиот фонд за демократија и Амбасадата на кралството Норвешка во Белград. Овој извештај ги обединува во единствена кохерентна [...]
Овој извештај ги обединува во единствена кохерентна целина сите наоди, заклучоци и препораки што произлегоа од следењето на областите структурирани во Поглавјето 23 – Правосудство и темелни права. Всушност, ова е трет извештај во сенка што го објaвува „Мрежа 23“. Претходните два се однесуваа на периодот октомври 2014 – јули 2015 и јули 2015 година [...]
Овој извештај претставува сублимат на заклучоци и препораки врз основа на следењето на областите структурирани во Поглавјето 23 – Правосудство и темелни права. Извештајот беше подготвен во услови на длабока политичка криза како резултат на неуспешното имплементирање на Договорот од Пржино и неспроведувањето на главните негови точки поврзани со реформските приоритети што беа зацртани врз [...]
Оваа публикација е прилог кон остварувањето на улогата на граѓанскиот сектор како буден оценувач и коректив на политиките на Владата во областите покриени со Поглавјето 23 – Правосудство и темелни права. Таа е поглед на граѓанските организации за остварувањето на европските демократски стандарди во Република Македонија, заснован на структурирано следење и евалуација на политиките. Истовремено, [...]
0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk