Извештај во сенка за Поглавје 23

Овој извештај претставува сублимат на заклучоци и препораки врз основа на следењето на областите структурирани во Поглавјето 23 – Правосудство и темелни права. Извештајот беше подготвен во услови на длабока политичка криза како резултат на неуспешното имплементирање на Договорот од Пржино и неспроведувањето на главните негови точки поврзани со реформските приоритети што беа зацртани врз основа на Извештајот на Прибе.

Comments are closed.