Arkiv2024

Shtëpi2024
Instituti për politikë evropiane (EPI), në bashkëpunim me Organizatën e Kombeve të Bashkuara, organizoi me sukses punëtorinë “Ndërtimi i kapaciteteve të stafit të kuvendit për Rishikimin Periodik Universal (UPR)”, në datat 21-22 mars 2024, në Hotel Radika, Mavrovë. Qëllimi i kësaj punëtorie ishte përforcimi i kapaciteteve të stafit të kuvendit dhe rritja e aftësisë së [...]

Feb 22, 2024

naum.lokoski

Blog

0

What is enlargement fatigue? Can it be transformed into EU scepticism? Can the opponents to the enlargement of the EU members change their perspective? We discussed these topics with Engjellushe Morina, a senior policy fellow with the Wider Europe program at the European Council on Foreign Relations. She works from ECFR's Berlin office. Her work [...]

Feb 21, 2024

naum.lokoski

Lajme

0

Javën e kaluar, EPI mori pjesë në parasesionin e 46-të të ciklit të katërt të Rishikimit periodik universal (UPR) në zyrat e Kombeve të Bashkuara në Gjenevë, Zvicër. Hulumtuesja jonë Angela Delevska në parasesion e prezantoi deklaratën e EPI-t që trajton dy çështje urgjente, sfidat dhe pengesat për pavarësinë dhe pluralizmin e organit kombëtar për […]

Ky dokument paraqet zhvillimet kryesore në lidhje me sundimin e ligjit në kontekst të anëtarësimit në BE në Maqedoninë e Veriut për periudhën tetor – dhjetor 2023. Ai përfshin monitorimin e themeleve të anëtarësimit në BE, duke përfshirë zhvillimet kryesore në funksionimin e institucioneve demokratike, reformën e administratës publike dhe kapitullin 23: Gjyqësori dhe të [...]
Në periudhën nga shkurti deri në tetor të vitit 2023, EPI organizoi tre debate lokale me 82 qytetarë nga rajoni i Pollogut, Pellagonisë dhe rajoni i Shkupit. Në debatet lokale pjesëmarrësit diskutuan për situatën e re gjeopolitike dhe pozitën e Maqedonisë së veriut, ndërsa pastaj parashtruan pyetje ekspertëve në panel. Këto diskutime dhe pyetje do [...]
0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq