Напредокот на Северна Македонија споредено со останатите земји во процесот на простапување во ЕУ во 2023 година

Како земјите во процесот на проширување на ЕУ се разликуваат меѓу себе во однос на напредокот во последните Извештаи на Европската комисија? Подготвивме инфографици со споредување на проценката на напредокот од страна на ЕК.

Погледнете го напредокот на Северна Македонија во кластерот „Основи“, како и другите кластери дефинирани во методологијата за преговори од Европската комисија.

Comments are closed.