Arkiv2019

Shtëpi2019

Autor: Angell Mojsovski Shteti duhet më tepër të përfshihet në promovimin e sipërmarrësish së të rinjve si aktivitet ekonomik i cili do të ndihmonte në zvogëlimin e papunësisë. Ka nevojë për promovim të mundësive për punësim për profesionet me më tepër perspektivë si dhe promovim të arsimit profesional. Problemi me ballafaqimin e papunësisë së të […]

Jul 16, 2019

naum.lokoski

Lajme

0

Civica Mobilitas promovoi grantistët e ri institucional dhe akcionar. Ambasadorja e Zvicrës, shkëlqesia e saj Sibil Suter Tejada, u a shpërndau sertifikatat grantistëve. Ajo u rekomandoi që ata janë bërthama e programës për shkak se ata janë pjesëtarët kryesor që krijojnë dhe kontribuojnë për ndryshime në shoqëri. Instituti për politikë evropiane (EPI) është nji nga […]

Dokumenti për politikë prezenton gjetjet për problemet kyçe në të cilat hasin shoqëria civile dhe të rinjtë në Ballkanin Perëndimor dhe jep rekomandime për shtetet e Ballkanit Perëndimor, BE-në dhe shtetet anëtare, rekomandime të cilat janë të fokusuara në gjetjen e mënyrave dhe zgjidhjeve për tejkalimin e pengesave dhe promovimin e pajtimit rajonal, veçanërisht tek [...]

Jun 27, 2019

naum.lokoski

Lajme

0

Mbasnesër, më datën 29 qershor, në shtetin tonë për herë të parë do të mbahet Parada e Krenarisë – Skopje Pride. Data e përzgjedhur është njëkohësisht edhe pesëdhjetë vjetori i trazirave të Stonewall, New York, trazira që ishin pikënisja për lëvizjen dhe simbol i rebelimit dhe këmbënguljes në luftën për barazi dhe të drejta të [...]

Projekti “Debata nacionale demokratike – promovimi i tranzicionit të suksesshëm demokratik në Maqedoni”,  finansuar nga National Endowment for Democracy, ka për qëllim të mundëson forum për shkëmbim të ideve, përmes kyçjes direkte të qytetarëve dhe pjesëmarrjes së tyre në procesin e debatës publike dhe kontribut në krijimin e politikave publike. Forumi mundëson njohuri burimore për […]

Jun 06, 2019

naum.lokoski

Lajme

0

Këtë vit Raporti për të Drejtat Themelore reflekton në zhvillimin dhe ngecjet e mbrojtjes të të drejtave themelore në BE gjatë vitit të kaluar. Shumë njerëz në BE janë të rrezikuar nga rritja e jotolerancës dhe sulmet ndaj të drejtave themelore vazhdojnë të shkatërrojnë progresin e arritur deri tani. Si partner hulumtues nacional i Agjensionit [...]
Fryma e Marrëveshjes së Prespës e përshkon pakon e përgjithshme të zgjerimit. Nga njëra anë, kjo është një njohje për vendimet e vështira politike dhe për përcaktimin e qartë të vendit tonë në rrugën drejt BE-së. Nga ana tjetër, kjo Marrëveshje është një mundësi që të jetësohet politika edhe ashtu e brishtë për kushtëzimin përmes [...]

May 30, 2019

naum.lokoski

Lajme

0

Fryma e Marrëveshjes së Prespës e përshkon pakon e përgjithshme të zgjerimit. Nga njëra anë, kjo është një njohje për vendimet e vështira politike dhe për përcaktimin e qartë të vendit tonë në rrugën drejt BE-së. Nga ana tjetër, kjo Marrëveshje është një mundësi që të jetësohet politika edhe ashtu e brishtë për kushtëzimin përmes [...]
0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiorgmk/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq