Архива2019

Дома2019

Author: Dr. Simonida Kacarska Le dernier trimestre de 2019 a certainement été une période particulière de la saga de l’adhésion à l’UE. L’impasse   du Conseil d’octobre 2019   suivie du    non-paper français   pour la réforme du processus d’adhésion à l’UE a suscité un débat nécessaire sur les voies à suivre en vue de réviser la méthodologie d’élargissement. […]

Author: Dr. Simonida Kacarska The last quarter of 2019 has definitely been a peculiar period of the EU accession saga. The deadlock of the October 2019 Council followed by the French non-paper for reforming the EU accession process prompted a much-needed debate on the possible ways forward in view of revising the enlargement methodology. The discussions […]

Во декември 2019, ЕУ го поддржа продолжувањето на WeBER – Проект за креирање на овозможувачка околина во земјите од ЗБ за мониторинг на реформите на јавна администрација од страна на граѓанско општество, тригодишен проект кој што беше имплементиран од 2015 до 2018 и финансиран од Европската Унија и кофинансиран од Кралството Холандија. Водени од СИГМА принцпите, […]

This policy analysis is an overview of North Macedonia’s efforts and of its cooperation with Frontex and EU Member States in countering illegal migration as of the migrant/refugee crisis in 2015. It elaborates the context of the issue, the legal framework and the contents of documents relevant to the Republic of North Macedonia, Frontex and [...]

По тркалезната маса и дискусија организирана од ЕПИ на 3 декември во Скопје, говорниците Валеска Еш – програмска директорка во Институтот Аспен од Германија, Себастиен Грику – директор на опсерваторијата за Балканот во Фондацијата Жан Журе од Франција и Воутер Звеерс – истражувач во Институот Клингендаел од Холандија одговорија како го гледаат патот напред по […]

Овој краток документ за јавна политика, се темели на ставовите изнесени на конференцијата од проектот ,,Партнерство Јустиција: Враќање на довербата на граѓаните’’, кој го спроведува Институтот за европска политика и Асоцијацијата ЗЕНИТ, а е финансиран од Европската Унија преку Секторот за централно финансирање и склучување договори  и кофинансиран од Владата на Република Северна Македонија. Проектот [...]
Блупринт групата за реформи во правосудството изработи документ за јавни политики на тема ветинг процес во судството на Република Северна Македонија. Ветингот како процес на проверка во вршење на функцијата претставува систем на институционализирани проверки на вршителите на јавните функции со цел проценка на соодветноста на нивната работна позиција, поведение и интегритет vis a vis функцијата [...]
This regional report published by CRD is the result of the research project which included independent institutions established by the state to protect and promote human rights in Montenegro, North Macedonia and Serbia. The research took place in the period July – November 2019. Firstly, a comprehensive methodology for assessing and evaluating the effectiveness of [...]
0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk