Arkiv2017

Shtëpi2017
Ky dokument është rezyme e dy temave që do të diskutohen në ngjarjen debative: 1. Jep informata për Bashkimin Evropian; 2. Jep informata për dy tema: reformat demokratike dhe ekonomike në Maqedoni; 3. ofron disa qasje të mundshme për politikat lidhur me dy temat dhe paraqet sfidat dhe mundësitë në lidhje me pranimin e Maqedonisë [...]
Studim për sfidat shoqërore të të rinjve të shprehura në tre tema: Praktika studentore si mjet për përfitimin e aftësive të punës për inkuadrim në tregun e punës, Papunësia rinore dhe Ndikimi i klimës etike në institucionet publike mbi largimin e trurëve të të rinjëve nga Maqedonia. Nga te rinjte per te rinjte: perspektiva per [...]

Europianizimi i Ballkanit Perëndimor është vënë në hije për shkak të arsyeve të ndryshme nga të dy anët e procesit – nga BE dhe nga vendet e Ballkanit Perëndimor (BP). Sfidat e mbrendshme të Bashkimit Evropian (kriza ekonomike, kriza e migrantëve, rritja e euroskepticizmit, etj.) larguan për një kohë zgjerimin nga agjenda në Bruksel. Nga […]

Kjo ndërmarrje e përbashkët është përgjigje për situatën e ndryshuar politike, formimin e qeverisë së re që shprehu përgatitje të punojë në drejtim të reformave demokratike në shtet. Me këtë dokument, grupa e kyçur e organizatave qytetare dhe ekspertëve jep mendimin e vet për prioritetet dhe masat që duhet ta drejtojnë programën e qeverisë në [...]
Ky dokument fillimisht jep vlerësim të shkurtër të implementimit të Prioriteteve, që mbështetet në monitorimin sistematik të bërë nga Rrjeti 23 në periudhën e dy viteve të fundit. Megjithatë, gjithashtu do të fokusohemi në gjetjet bazike dhe rekomandimet nga Raporti, me qëllim që ti identifikojmë pyetjet më kritike dhe rreziqet nga situata e formuar, pas [...]

Автор: Ардита Абази Имери   Одвојување на државата и партијата, итни реформи за независно судство, реформска јавна администрaција и ставање крај на деструктивниот национализам се некои од реформите со кои Македонија може да ја врати демократијата и владеењето на правото и да ја одблокира евроатлантската интеграција. По долгогодишната криза, која кулминираше со крвавите настани во […]

This analysis was prepared under the Project entitled Combating Barriers for Exit: Macedonian Roma at the Borders, implemented by the European Policy Institute in Skopje and KHAM, an NGO from Delchevo. The Project's main objective is to contribute to changing the public discourse founded on policies and practices that portray Roma as a threat to [...]
0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk/?lang=sq/
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sq