Архива2013

Дома2013
Со цел да се унапреди парламентарната вклученост во следење на користењето на средствата од фондовитe на ЕУ, Институтот за европска политика започна со реализација на повеќегодишна програма „Следење на ИПА“, во чии рамки преку издржани истражувања, базирани на факти, има цел да ја поттикне јавната дебата и да даде конкретни препораки кои ќе придонесат за [...]
Анализа на Институтот за европска политика - Скопје на Извештајот на Европската комисија за напредокот на Република Македонија за 2013 година. Погледнете ја анализата тука.

Следење на ИПА: Зајакнување на парламентарната контрола врз фондовите на ЕУ во земјите од Западен Балкан Во август 2013 година, ЕПИ во соработка со Фондацијата за демократија Вестминстер, започна со подготовка на Прирачник за парламентарна контрола врз користењето на фондовите на ИПА во земјите од Западен Балкан, учество на регионална конференција за претставување на Прирачникот […]

Проектот „Поддршка за унапредување на имплементацијата на медијацијата во Македонија“, беше спроведен во периодот декември 2012 година - јули 2013 година. Негова општа цел беше да се придонесе за унапредување на спроведувањето на медијацијата во граѓански и во стопански спорови во Република Македонија. Негова конкретна цел беше да се помогне на Министерството за правда да [...]

Следење на ИПА: Зајакнување на парламентарната контрола врз користењето на фондовите на ЕУ во РМ Овој истражувачки проект беше поддржан во рамки на Think and Link програмата на европскиот фонд за Балканот за 2012 година. Крајниот производ беше студија која опфати компаративна анализа спроведена во Македонија, Бугарија, Хрватска и во Словенија. Целите на истражувањето беше […]

Апр 23, 2013

epiadmin

Настани

0

Конференцијата е дел од проектот “Вградување на знаењето за ЕУ” поддржан од Британската амбасада во Република Македонија. Изминативе три месеци активно се работеше на формирање на иновативна платформа составена од млади експерти како оригинален и нов домашен ресурс на ЕУ еспертиза. Членовите на неформалната своите постдипломски, специјалистички или докторски студии ги завршиле надвор од земјата во […]

Цел на оваа анализа е да се утврдат расположивите потенцијали – знаења и вештини за ЕУ во Република Македонија, нивната искористеност, како и потребите за натамошно развивање и користење на експертиза за ЕУ. Целна група опфатена со анализата беа експерти, кои по 2000 година ги имаат оформено свите постдипломски, специјалистички или доктпрски студии надвор од [...]
Овој документ за јавна политика ги анализира апсорпционите капацитети, ефикасноста и ефективноста на користењето на финансиската поддршка која ѝ е овозможена на Република Македонија преку Инструментот за претпристпана помош на Европската Унија. Документот може да го погледнете тука.
0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk