Користење на ИПА фондовите во Република Македонија – како до зголемена ефикасност и ефективност?

Овој документ за јавна политика ги анализира апсорпционите капацитети, ефикасноста и ефективноста на користењето на финансиската поддршка која ѝ е овозможена на Република Македонија преку Инструментот за претпристпана помош на Европската Унија.

Документот може да го погледнете тука.

Comments are closed.