Aplikimi i partimit të përfaqësimiit të drejtë dhe adekuat

Demokracia dhe Sundimi i Ligjit: Aplikimi i partimit të përfaqësimiit të drejtë dhe adekuat

Instituti për Politikë Evropiane (EPI) – Shkup ka filluar implementimin e projektit “Aplikimi i partimit të përfaqësimiit të drejtë dhe adekuat ”  të financuar nga projekti i USAID shoqëri civile të cilin e zbaton Fondacioni Shoqëria e Hapur Maqedoni.
Ne projektin punojnë  Ardita Abazi Imeri, Koordinatore e projektit dhe Biljana Kotevska, hulumtuese nga EPI.

Kohëzgjatja e projektit është 12 muaj.

Post by epiadmin

Comments are closed.