Обезбедување поддршка за идентификување и активирање на нациионалните чинители во ресурсни партнерства со УСАИД

Наслов на проектот: Обезбедување поддршка за идентификување и активирање на нациионалните чинители во ресурсни партнерства со УСАИД

Опис: Идентификување и активирање на националните чинители во ресурсни партнерства со УСАИД со цел постигнување на развојната цел за намалување на корупцијата на земјата во рамки на Стратегијата на УСАИД за развој и соработка со Северна Македонија 2021-2025 година.

Буџет: 546000 ден.

Донатор: Консалтинг за стратешки развој (КСР)

Времетраење: 08-10-2021 – 31-05-2022

Comments are closed.