[Видео] Што преовладува кога ќе се споредат трошоците и предностите на медијацијата?

За време на нашата втора обука за обучувачи за медијација, ја прашавме Хеа ван Кломпенбург од Меѓународниот регистер за медијација и Холандската федерација на медијатори за предностите наспроти трошоците при користењето на медијација.

Comments are closed.