U nënshkrua memorandum bashkëpunimi mes Institutit për politikë evropiane dhe ministrisë për shoqëri informatike dhe administratë

Jul 02, 2020

naum.lokoski

Lajme

0

Drejtoresha e EPI, Simonida Kacarska dhe ministri për shoqëri informatike dhe adminsitratë, Damjan Mançevski sot nënshkruan memorandum për bashkëpunim për zbatim të suksesshëm të projektit WeBER.

Periudhën e ardhshme, bashkëpunimi do të realizohet përmes mbledhjeve, takimeve, punëtorive me qëllim të arritjes së qëllimeve të projektit, gjegjësisht monitorimit të reformave në administratën publike, zmadhimin e relevancës dhe kapacitetit të organizatave qytetare dhe mediumeve në shtetet e Ballkanit Perëndimor.

Më shumë rreth projektit WeBER mund të lexoni këtu

Përpara fillimit të negociatave për aderim në BE dhe miratimit të kornizës negociuese, reformat në administratën publike marrin vëmendje, duke pasur parasysh që janë pjesë e grupit të parë “Fundamentalet”.

Comments are closed.