ВИДЕО: EU accession – no pass to an impasse?

По тркалезната маса и дискусија организирана од ЕПИ на 3 декември во Скопје, говорниците Валеска Еш – програмска директорка во Институтот Аспен од Германија, Себастиен Грику – директор на опсерваторијата за Балканот во Фондацијата Жан Журе од Франција и Воутер Звеерс – истражувач во Институот Клингендаел од Холандија одговорија како го гледаат патот напред по француското „Не“ за отпочнување на преговори за членство во ЕУ со Северна Македонија?

Comments are closed.