Дебатна анкета: Потребите за демократизација итни

Во мај и јуни оваа година, Институтот за европска политика – ЕПИ, по втор пат во земјава спроведе дебатна анкета во соработка со Универзитетот Стенфорд од САД. Дебатната анкета е уникатна форма на политички консултации која ги комбинира техниките на испитување на јавното мислење и јавната расправа.

Таа цели да претстави како би изгледало јавното мислење на одредена тема, доколку граѓаните би имале можност повеќе да се запознаат со темата. Дебатната анкета ги прикажува преференците и мислењата на граѓаните и пред и по детално запознавање со темата.

Пред одржување на дебатниот настан, беше спроведена основна анкета на репрезентативен примерок 1200 испитаници од целата држава во периодот од 15 до 31 мај 2019 година. На дебатниот настан, кој се одржа на 22 и 23 јуни во хотел Континентал во Скопје учестуваа 130 од тие испитаници. Тие поделени во 11 групи меѓусебно се информираа и подучуваа за демократскиот развој на земјата, фокусирајќи се на демократските институции и еднаквост за сите. Потоа, секоја од групите поставуваа прашања на панел од експерти и политичари од целиот спектар, со цел да изградат информирани и непристрасни ставови. Панел дискусиите од двата дена беа телевизиски покриени од ТВ Сител и ТВ21.

Најзначајни промени во резултатите пред и по дебатниот настан, беше нивото на знаење со кое што се здобија учесниците. Дебатата значително го зголеми бројот на учесници кои веруваат дека одбивањето да се даде здравствена услуга врз основа на сексуалната ориентација на лицето (+16%), одбивањето на давање на услуги поради етничка припадност (+6%) и одбивање на вработување поради атничка припадност (+7%), би било нелегално според минималните стандарди на ЕУ.

Учесниците и пред и по дебатата останаа со висока перцепција за итна потреба од демократизација, како и за потребата од реформи во судскиот систем.

Резимето со резултатите од дебатната анкета може да го погледнете тука

Инфографикот со резултатите од дебатната анкета може да го погледнете тука

Проектот „Национална демократска дебата – промовирање на успешна демократска транзиција во Македонија“ беше спроведуван од ЕПИ со поддршка од National Endowment for Democracy.

Comments are closed.