Инфографик за спроведувањето на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор

Инфографик од заедничката акција за следење на судските реформи и застапување за нивно спроведување на проектот „За правда“ за периодот август-ноември 2018

Comments are closed.