EPINET

Anetaresimi në UE – monitorim dhe perfaqesim: EPINET

Në periudhën shkurt 2013 – Prill 2013, EPI zbatoi projektin “Aplikimi I njohurive mbi UE-në”, te mbështetur nga Ambasada Britanike në Republikën e Maqedonisë, me një qëllim të veçantë – krijimin e një rrjeti joformal te profesionistëve të rinj qe studimet pasdiplomike dhe te doktoratures që trajtojnë tema të lidhura me BE-në I kanë përfunduar jashtë shtetit.

EPI ka arritur të krijojë një rrjet përmes një njoftimi publik në bashkëpunim me Ambasadën Britanike, Ambasaden e Mbretërisë së Holandës dhe Ambasaden e Shteteve të Bashkuara. Themelimi i rrjetit u be në Berovë me 22-24 shkurt 2013.Kjo ngjarje caktoi objektivat e projektit, vizionin dhe misionin e rrjetit. Gjatë projektit u mbajtën tre ngjarje të tjera.

Një rezultat i projektit ishte botimi i 19 l dokumenteve te politikave per tema aktuale të procesit të pranimit të Maqedonisë. 33 anëtarë të rrjetit kane marrë pjesë në këtë aktivitet.

http://epi.org.mk/docs/executive_summary_epinet_collection_of_policy_papers.pdf

http://epi.org.mk/docs/epinet_-_zbirka_na_dokumenti_za_javna_politika(1).pdf

Më 23 prill, u mbajt një konferencë në Shkup, ku jane paraqitur në dokumentet për politika të cilat po ashtu kane ngjallur interes të gjerë në media. Në konferencë morën pjesë zëvendëskryeministri për çështje evropiane dhe Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar. Ne conference është prezantuar analiza per mungesën e ekspertizës në çështje të caktuara të UE-së në Republikën e Maqedonisë (lidhje në galeri)

http://epi.org.mk/docs/analiza_na_raspolozliva_eu_ekspertiza_vo_rm.pdf

Post by epiadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *