Ndjekje e qeverisjes për ritje në lëminë e drejtësisë nga Stregjia për JIE 2020 (JuDGMeNT)

Demokracia dhe Sundimi i Ligjit: Ndjekje e qeverisjes për ritje në lëminë e drejtësisë nga Stregjia për JIE 2020 (JuDGMeNT)

Instituti për politikë europiane (EPI) – Shkup në 10 qershor 2016 filloi me shqyrtim të projektit “Ndjekje e qeverisjes për ritje në lëminë e drejtësisë nga Stregjia për JIE 2020 (JuDGMeNT)”. Projekti është i finansuar nga Këshilli rajonal për bashkëpunim në suaza të Programit për grantim: “Përkrahje për promovim dhe përparësim të JIE 2020 Strategjia” (Ref.nr.qf.P02/2016) dhe me kohëzgjatje prej 6 muaj.

Post by epiadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *