Следење на користење на фондовите на ЕУ во РМ

Следење на ИПА: Следење на користење на фондовите на ЕУ во РМ

Овој истражувачки проект беше поддржан од страна на Фондацијата Фридрих Еберт. Крајниот резултат беше објавување на публикацијата „Користењето на фондовите на ЕУ во Република Македонија“, која обезбеди претставување на пет анализи на случај во сите компоненти на ИПА 2006-2013 и една посебна анализа за апсорпциските капацитети на Република Македонија во користењето на фондовите на ЕУ. Публикацијата за првпат беше промовирана на јавна расправа, организирана од страна на Националниот совет за евроинтеграции.

Post by epiadmin

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *