Определување на курсот: Владеење на правото како темел на проширувањето на ЕУ

На денешниот дијалог за политики што го организираше Институтот за европска политика насловен „Владеењето на правото во членките на ЕУ и земјите кандидати: Предизвици и научени лекции“, се собраа експерти и претставници од граѓанските организации да разговараат за состојбата на владеењето на правото во Европската унија и земји кандидатки. Говорници на настанот беа Марија Скора од Институтот за европска политика во Берлин, Енѓелуше Морина од Европскиот совет за надворешни односи, Чарлс Брасер од Меѓународниот институт за демократија и изборна помош и Христина Конеска – Бероска, државен советник во Секретаријатот за европски прашања.

За време на дијалогот, тема која се повторуваше беше отпорноста на владеењето на правото низ ЕУ. Дискусијата откри јасни географски разлики во отпорноста на владеењето на правото, нагласувајќи дека демократијата е зајакната со силни институции, независни медиуми и активно граѓанство. Друга фокусна точка беа дебатите за проширување во ЕУ, покажувајќи различни перспективи меѓу земјите-членки за иднината на проширувањето. И покрај консензусот за потребата од проширување, нерешените прашања за владеење на правото и билатералните грижи претставуваат значителни пречки.

Експертите ја истакнаа критичната улога на ЕУ во справувањето со предизвиците на владеењето на правото и поттикнувањето на демократијата. Обновениот наратив за демократијата, заедно со интегрираниот пристап за поддршка на демократијата, беше истакнат како суштински за справување со прашања како што се корупцијата, поларизацијата и дезинформациите. Овие напори се од витално значење за одржување на вредностите среде напорите за проширување и одржување на кредибилитетот на ЕУ.

Дијалогот, исто така, укажа на важноста од подготовката и патоказите за водење на земјите кандидати низ процесот на пристапување и справување со предизвиците за владеење на правото. Транспарентноста, инклузивноста и политичкиот консензус се витални за успешното спроведување на овие патокази. Дополнително, беше забележана улогата на граѓанското општество и важноста на стратешката комуникација поради нивниот потенцијал да се добие општествена поддршка и да се одржи моментумот кон пристапувањето во ЕУ.

Настанот заврши со силна порака за незаменливата улога на владеењето на правото во поддржувањето на основните вредности на ЕУ. Зајакнувањето на механизмите за заштита на владеењето на правото, поттикнувањето политички консензус и зајакнувањето на комуникацијата и мониторингот е императив за кредибилитетот на ЕУ и успехот на идните проширувања. Додека Унијата размислува за своето проширување, согледувањата од овој политички дијалог нудат вредни лекции и препораки за обезбедување на издржливо владеење на правото и успешна интеграција на нови членки.

Comments are closed.