Pyetje dhe përgjigje në lidhje me thirrjen për grante për organizatat e shoqërisë civile

WeBER 2.0 – Fuqizimi i Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor për një Administratë Publike të Reformuar shpall thirrjen për projekt-propozime për zbatimin e ndarjes së granteve të vogla për mbështetjen e monitorimit të shoqërisë civile të reformës së administratës publike në nivelin lokal.

Për një aplikim më të lehtë, organizatat zbatuese të projektit organizuan sesione informimi në të cilat organizatat e interesuara shtronin pyetje në lidhje me projektin dhe procesin e aplikimit.

Përgjigjet për të gjitha pyetjet e bëra nga aplikantët e mundshëm janë në dispozicion në lidhjet më poshtë.
Videon nga sesioni i informimit mund ta gjeni këtu:
Më shumë rreth thirrjes dhe mënyrës së aplikimit këtu:

Comments are closed.