Во 2022 имавме:

- Повеќе од 55 публикации
- 34 настани со повеќе од 1000 учесници
- Повеќе од 750 медиумски споменувања

Работилница: Каков е напредокот и кои се предизвиците за подобрување на состојбата со човековите права?

За плановите и приоритетите на Владата по билатералниот скрининг, како и за плановите за мониторинг на граѓанските организации во оваа насока денес дискутираа релевантните државни актери одговорни за различни области од темелните права, вклучени во процесот на пристапување на Севера Македонија во ЕУ и граѓанските организации кои работат на владеењето на правото и темелните права на работилницата за координирање на темелните права во поглед на пристапувањето во ЕУ.

Дебата: Како да се подобри врската меѓу политиките и истражувањата во Северна Македонија?

Дебатата послужи како настан за промоција на „Годишникот за европско право, политики и институции“, како и форум за да се соберат чинителите од академската заедница, истражувачите на политики и институциите да дадат идеи за унапредување и негување на соработката.

БЛОГ

Осврти и анализи


ПРОЕКТИ

МРЕЖИ

 • Мрежа 23

  „Мрежа 23 се состои од здруженија на граѓани кои во своите редовни активности ги следат и ги евалуираат политиките од Поглавјето 23 – Правосудство и темелни права и ги застапуваат своите ставови и предлози во овие области пред јавните власти.“

 • TEN

  "Мрежата мисли за Европа (Think for Europe Network – TEN) се состои од непрофитни истражувачки организации од Западен Балкан, кои се фокусираат на процесот на Европска интеграција и се посветени на креирање и застапување на политики базирани на докази."

 • WB6 Advocacy Group

  "Групата за застапување на западнобалканската шесторка (WB6 AG) претставува иницијатива на истражувачки организации од Западен Балкан која има за цел забрзување и олеснување на проширувањето на Европската Унија кон Западниот Балкан.“

 • ЕПИ НЕТ

  „Неформална мрежа на млади стручни лица кои своите постдипломски и докторски ги имаат завршено надвор од Република Македонија, во студии кои третираат теми поврзани со ЕУ.“

 • ФРАНЕТ

  ФРАНЕТ е мултидисциплинарна мрежа на истражувачи на Ангецијата за темелни права на Европската Унија, формирана во 2011 година. Оваа мрежа вклучува по еден истражувачки партнер или конзорциум од секоја земја членка на Европската Унија. Од 2008 година, во ФРАНЕТ се приклучува и Македонија, со ЕПИ како национален истражувачки партнер. ФРАНЕТ изработува тематски студии, извештаи и кратки известувања во врска со различни прашања поврзани со темелните права.

 • ЕЕЛН

  Во партнерство со Универзитот во Утрехт, Migration Policy Group и Human European Consultancy, Институтот за европска политика учествува во работата на мрежата на Европската комисија “Европска мрежа на правни експерти за родова еднаквост и недискриминација”. Оваа мрежа работи на следење на усогласеноста на домашното законодавство за недискриминација и родова еднаквост со Европското acquis во сите земји членки на ЕУ, ЕФТА земјите и во земјите-кандидатки. Дел од задачите на мрежата е и да ја советува Европската комисија за прашања што спаѓаат во нејзиниот опег на работа.

ДОНАТОРИ

СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ

Прочитајте го седмиот Извештај во сенка за Поглавје 23 - правосудство и темелни права.

Овој извештај во сенка ги обединува во единствена кохерентна целина сите наоди, заклучоци и препораки што произлегоа од следењето на областите содржани во Поглавје 23.
https://t.co/j6tddFJExC

Our programme director, @Ardita_AAI takes part in the 48th session of the Committee on European Affairs in the Parliament, where vice-prime minister @Bojan_Maricikj is presenting the progress in the screening process.

2

🤔What do citizens think about public services?

📕#EU_WeBER survey report presents the results of the latest WeBER public perception survey, implemented in the entire #WesternBalkan region in May 2022.

🔍 Mind Y(our) Reform!

👉 https://t.co/XvzVLdF962

Load More...

ЛОКАЦИЈА

image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk