Форум Еуропеум 2024: Условување на ЕУ интеграцијата преку механизмите за владеење на правото

Со цел обезбедување континуиран дијалог и комуникација во и помеѓу земјите кандидатки и ЕУ на различни ниво за користењето на инструментите за владеење на правото во контекст на пристапувањето во ЕУ, ЕПИ ја организираше традиционалната Форум Еуропеум конференција, насловена „Инструменти за владеење на правото во контекст на пристапувањето во ЕУ“.

Извештај на ФРА: Зголемените трошоци за живот и расизмот ја загрозуваат заштитата на основните права во Европа

Основните права на луѓето се загрозени низ цела Европа. Ова се должи на зголемените нивоа на сиромаштија, постојаните закани по демократијата, распространетиот расизам и предизвиците што се случуваат во контекст на миграцијата, се вели во Извештајот за фундаментални права на ФРА за 2024 година. Овие закани ја нагласуваат потребата да се обезбеди силна и одржлива заштита на основните права низ ЕУ, особено за луѓето во ранливи ситуации. Извештајот сугерира како креаторите на политики и граѓанското општество можат да работат заедно за да се спротивстават на заканите од социјално исклучување и да овозможат поеднакво и поправедно општество за сите.

Потпишани грантовите договори со три организации за зајакнување на граѓанската вклученост во РЈА

ЕПИ потпиша договори за грант со три граѓански организации кои ќе работат проекти за вклученост на граѓанските организации во реформата на јавна администрација на локално ниво.

БЛОГ

ПРОЕКТИ

МРЕЖИ

 • Мрежа 23

  „Мрежа 23 се состои од здруженија на граѓани кои во своите редовни активности ги следат и ги евалуираат политиките од Поглавјето 23 – Правосудство и темелни права и ги застапуваат своите ставови и предлози во овие области пред јавните власти.“

 • TEN

  "Мрежата мисли за Европа (Think for Europe Network – TEN) се состои од непрофитни истражувачки организации од Западен Балкан, кои се фокусираат на процесот на Европска интеграција и се посветени на креирање и застапување на политики базирани на докази."

 • Блупринт група

  Блупринт групата за реформи во правосудството е неформална мрежа на граѓански организации кои во изминатите години работат и делуваат во областа на правосудството.

 • ЕПИ НЕТ

  „Неформална мрежа на млади стручни лица кои своите постдипломски и докторски ги имаат завршено надвор од Република Македонија, во студии кои третираат теми поврзани со ЕУ.“

 • ФРАНЕТ

  ФРАНЕТ е мултидисциплинарна мрежа на истражувачи на Ангецијата за темелни права на Европската Унија, формирана во 2011 година. Оваа мрежа вклучува по еден истражувачки партнер или конзорциум од секоја земја членка на Европската Унија. Од 2008 година, во ФРАНЕТ се приклучува и Македонија, со ЕПИ како национален истражувачки партнер. ФРАНЕТ изработува тематски студии, извештаи и кратки известувања во врска со различни прашања поврзани со темелните права.

 • ЕЕЛН

  Во партнерство со Универзитот во Утрехт, Migration Policy Group и Human European Consultancy, Институтот за европска политика учествува во работата на мрежата на Европската комисија “Европска мрежа на правни експерти за родова еднаквост и недискриминација”. Оваа мрежа работи на следење на усогласеноста на домашното законодавство за недискриминација и родова еднаквост со Европското acquis во сите земји членки на ЕУ, ЕФТА земјите и во земјите-кандидатки. Дел од задачите на мрежата е и да ја советува Европската комисија за прашања што спаѓаат во нејзиниот опег на работа.

ДОНАТОРИ

СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ

ЛОКАЦИЈА

image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk