Ngjarje përfundimtare e projektit “(Pa)barazia në mbrojtjen sociale: Pabarazi intersekciale në Maqedoni dhe Bosnjë dhe Hercegovinë”

Mar 11, 2016

epiadmin

Ngjarje

0

Në 11 mars 2016 (e premte) u mbajt ngjatja përfundimtare e projektit “(Pa)barazia në mbrojtjen sociale: Pabarazi intersekciale në Maqedoni dhe Bosnjë dhe Hercegovinë”. Projekti është i përkrahur nga Programi regjional për përkrahje të hulumtimit në Ballkanin Perëndimor dhe e shqyrtuam në bashkëpunim me organizatën partnere Analitika – Qendra për hulumtime shoqërore nga Bosnja dhe Hercegovina.

Qëllimi i ngjarjes ishte prezantimi i gjetjeve nga hulumtimet për pabarazinë intersekcionale në mbrojtjen sociale në Maqedoni dhe Bosnjë dhe Hercegovinë. Folëset ishin hulumtuese nga sektori qytetar të cilat kanë punuar në hulumtime për gjenerim të njohurive për aspekte të ndryshme të pabarazive në Maqedoni dhe më gjërë – në Europën Juglindore, të cilat kanë qenë të përkrahura nga Programi regjional për promovim të hulumtimeve (Regional Research Promotion Programme – RRPP), si dhe hulumtueset të organizatave-implementuese të projektit “(Pa)barazia në mbrojtjen sociale: Pabarazi intersekciale në Maqedoni dhe Bosnjë dhe Hercegovinë” – EPI dhe Analitika.

 

 

 

Link: http://www.epi.org.mk/galery_mk.php?galid=23

Post by epiadmin

Comments are closed.