[Infosheet] Rishikimi Periodik Universal

Çfarë është Rishikimi Periodik Universal? Cili është qëllimi, kush e zbaton atë dhe cili është rezultati i RPU-së?

 

Shikoni infografikun tonë për RPU dhe mësoni më shumë rreth këtij mekanizmi të Kombeve të Bashkuara për përmirësimin e situatës së të drejtave të njeriut dhe tejkalimin e sfidave në këtë fushë.

Comments are closed.