[Infosheet] Универзален периодичен преглед

Што е Универзалниот периодичен преглед на Обединетите нации? Што е неговата цел, кој го спроведува и каков е исходот?

 

Погледнете го нашиот инфографик за УПП и дознајте повеќе за овој механизам на Обединетите нации за подобрување на состојбата со човековите права и за надминување на предизвиците во оваа област.

Comments are closed.