[Rezyme e projektit] Veprim i përbashkët për të drejtat e njeriut

QËLLIMI I PROJEKTIT:

Të avancojë promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Maqedoninë e Veriut duke mbështetur angazhimin parlamentar dhe të OSHC-ve në këtë fushë.

Comments are closed.