[Резиме на проектот] Заедничка акција за човекови права

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ:

Да се унапредат промоцијата и заштитата на човековите права во Северна Македонија преку поддршка на парламентарниот ангажман и на граѓанските организации во областа.

Comments are closed.