Rezime e rezultateve të Debatës nacionale për reformat zgjedhore në Maqedoninë e Veriut

Në maj dhe qershor të këtij viti, Instituti për politikë evropiane – EPI, për herë të tretën implementoi anketë debatuese në bashkëpunim me Universitetin Stanford nga SHBA. Shkarkoni rezymenë me rezultatet nga hulumtimi.

Comments are closed.