Резиме на резултати од Националната дебата за изборните реформи во Северна Македонија

Во мај и јуни оваа година, Институтот за европска политика – ЕПИ, по трет пат во земјава спроведе дебатна анкета во соработка со Универзитетот Стенфорд од САД. Симнете го резимето со резултатите од истражувањето.

Comments are closed.