[Rezime e projektit] ACT – Аksion aktiv qytetar 2.0

Projekti synon të rrisë përfshirjen e publikut të gjerë në debat me vendimmarrësit, i cili do të mundësojë një dialog nacional mbi mekanizmat e nevojshëm për një tranzicioni efektiv demokratik në Maqedoni.

Comments are closed.