[Резиме на проектот] АКТ – Активна граѓанска акција 2.0

Проектот има цел да ја зголеми вклученоста на општата јавност во дебата со носителите на одлуките, која ќе овозможи национален дијалог околу потребните механизми за ефективна демократска транзиција во Северна Македонија.

Comments are closed.