EPI, Akademia për gjykatës dhe prokurorë publik, Oda e ndërmjetësuesëve dhe Federata holandeze e ndërmjetësuesëve nënshruan memorandum për bashkëpunim

Feb 16, 2021

naum.lokoski

Lajme

0

Me qëllim të promovimit dhe zmadhimit të përdorimit të ndërmjetësimit ne vend, Instituti për politikë evropiane, Akademija për gjykatës dhe prokurorë publik “Pavel Shatev”, Oda e ndërmjetësuesëve të Maqedonisë së Veriut dhe Federata holandeze e ndërmjetësuesëve nënshkruan memorandum për bashkëpunim.

Memorandumi për bashkëpunim është për zbatimin e projektit “Ndërmjetësoni, mos dyshoni” që finansohet nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Shkup.

Qëllimi kryesor i projektit është zmadhimi i nivelit të përdorimit të ndërmjetësimit si mënyrë alternative e zgjidhjes së kontesteve. Më shumë rreth projektit në link

Comments are closed.