Shqyrtim krahasues për vitin 2018 dhe 2019 të notave të Komisionit Evropian për Kapitullin 23

Infograf që tregon dallimet në nota të Komisionit Evropian për Kapitullin 23 në shtetet e Ballkanit Perëndimor.

Comments are closed.