Компаративен преглед за 2018 и 2019 на оценките на ЕК за Поглавјето 23

Инфографик кој ги покажува разликите во оценките на Европската комисија за Поглавјето 23 за земјите од Западен Балкан.

Comments are closed.