Infografik “Marrëveshjes politike nga muaji qershor/korrik të vitit 2015”

Infografiku është i përbërë në bazë të ndiekjes të shqyrtimit të rishikimit të realizimit të Marrëveshtjes politike të qershorit/korrikut të vitit 2015

Comments are closed.