Инфографик за спроведувањето на Политичкиот договор јуни/јули

Инфографикот е составен врз основа на следењето на спроведувањето на Преглед на реализација на Политичкиот договор од јуни/јули 2015 година.

Comments are closed.