Udhëzues për mbikqyrje parlamentare mbi politikat e konkurencës, ndihmës shtetërore dhe tërheqja e investimeve të huaja direkte në shtetet e Ballkanit Perëndimor

Qëllimi i këtij udhëzuesi është ti ndihmon deputetët e zgjedhur dhe nëpunësit parlamentar të kuptojnë konceptin e politikës konkurente dhe ndihmës shtetërore, detyrimet që rrjedhin nga Marrëveshja për stabilizim dhe asociim dhe ta lehtëson kyçjen e tyre në cilësinë e mbikqyrjes të Kuvendit në këto tema.

Comments are closed.