Прирачник за парламентарен надзор врз политиките за конкурентност, државна помош и за привлекување на странски директни инвестиции во земјите од Западен Балкан

Целта на овој прирачник е да им помогне на избреаните пратеници и на собраниските служби да го разберат концептот на конкурентска политика и државна помош, обврските кои произлегуваат од Договорот за стабилизација и асоцијација и да ја олесни нивната вклученост во квалитетот на надзорот на Собранието на овие теми.

Прирачникот погледнете го тука.

Comments are closed.