Gjetje nga hulumtimet e shqyrtuara në Maqedoni – Infografik: Çfarë duhet të jetë sistemi i mbrojtjes sociale?

Infografik për atë se si duhet të jetë sistemi i mbrojtjes sociale nga hulumtimi i bërë në Maqedoni.

Gjetje nga hulumtimet e shqyrtuara në Maqedoni – Infografik: Çfarë duhet të jetë sistemi i mbrojtjes sociale?

Comments are closed.