Наоди од спроведено истражување во Македонија – Инфографик: Каков треба да биде системот на социјална заштита?

Инфографик за тоа каков треба да биде системот на социјална заштита од спроведеното истражување во Македонија.

Инфографикот погледнете го тука.

Post by Naum Naum

Comments are closed.