Raporti në hije për Kapitullin 23

Ky raport i bashkon në përfshirje të përgjithshme dhe të vetme, të gjitha përfundimet, gjetjet dhe rekomandimet që dalin nga ndjekja e sferave të strukturuara në Kapitullin 23 – Gjyqësori dhe të drejtat themelore. Raporti i hartua në kushte të një krize të thellë politike si rezultat i implementimit jo të suksesshëm të Marrëveshjes së Përzhinës dhe moszbatimit të pikave kryesore lidhur me reformat prioritare që u hartuan në bazë të Raportit të Priebe.

Raporti në hije për Kapitullin 23

Comments are closed.