Posts Tagged
‘НЕД-Инфографици’

ДомаНЕД-Инфографици
Infosheet произлезен од фокус групата со експерти од академската заедница и граѓанскиот сектор на која се дискутираа истражувањата Рамномерен регионален развој во Република Северна Македонија: Причини за нерамномерност и позитивни примери за развој и Рамномерниот регионален развој како спас за депопулација на Република Северна Македонија DOWNLOAD PDF
Infosheet произлезен од фокус дискусија одржана со експерти од академската заедница и невладиниот сектор за  истражувањата Како да се зајакне улогата на синдикатите во заштита на работничките права? и ЗДРУЖУВАЊЕ, ЗБУНЕТОСТ ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБА – Улогата на синдикатите во заштитата на работниците DOWNLOAD PDF
Истражувањето Како да се поттикне Собранието да врши зголемен надзор врз борбата против корупцијата во јавните институции? беше дискутирано на фокус група со експерти од академската заедница и невладиниот сектор. Во овој краток Infosheet може да ги најдете препораките кои експертите ги издвоија за подобрување на борбата против корупцијата. DOWNLOAD PDF
0
0
image
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake/
https://epi.org.mk//
#00ccff
style1
paged
Loading posts...
/home/epiopoif/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://epi.org.mk/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
mk