Një raport tjetër i KE-së: prizëm i ri, dhimbje të vjetra

 Analizë e shkurtër e raportit të KE-së për Maqedoninë e Veriut 2022  

Temat kryesore të prezantimit të paketës së zgjerimit në Komisionin e Politikës së Jashtme nga Komisioneri Varheji ishin statusi kandidat i kushtëzuar i Bosnje-Hercegovinës, konferencat ndërqeveritare për fillimin e negociatave me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, si dhe ngecja në Serbi në lidhje me politikën e jashtme të përbashkët, së bashku me ndikimin e pushtimit rus të Ukrainës.

Ndryshe nga viti i kaluar, Komisioni Evropian këtë vit mundi të paraqesë mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare me Shqipërinë dhe konferencën e parë politike ndërqeveritare me Maqedoninë e Veriut si suksesin kryesor në politikën ndaj Ballkanit Perëndimor, madje edhe si një “moment historik”. që shënon “një fazë të re të politikës së zgjerimit”

Ky është pikërisht prizmi i ri që i jep një ton tjetër Raportit të sivjetshëm për Maqedoninë, i cili nga ana tjetër ruan strukturën e vitit të kaluar, një pjesë të madhe të përmbajtjes dhe përsërit një numër të madh problemesh kronike.

Nga ana tjetër, analiza e vlerësimeve të Komisionit[1] çon në dy përfundime:

  • Vlerësimi i gatishmërisë kryesisht të moderuar në shumicën e grupeve është i njëjtë me vitin e kaluar. Dallime të mëdha mbeten midis kapitujve dhe të njëjtat vlerësime të gatishmërisë nëpër kapituj, me përjashtim të Kapitullit 31 të Politikës së Përbashkët të Sigurisë së Jashtme, ku niveli i gatishmërisë është ngritur në “mirë”, falë respektimit të plotë të sanksioneve kundër Rusisë.
  • Vlerësimet e progresit janë disi më të mira në krahasim me vitin e kaluar, kështu që në vend të mungesës së progresit ose përparimit “të kufizuar”, Komisioni vëren “progres të caktuar” në shumicën e kapitujve. Megjithatë, kjo nuk sjell ndryshim tek vlerësimi i gatishmërisë, i cili, me përjashtimin e vetëm, ka qenë i njëjtë që nga viti 2019, me shumë pak ndryshime në vitet para.[2]

[1] Rezultati i gatishmërisë pasqyron gatishmërinë aktuale për sa i përket të drejtave dhe detyrimeve të përgjithshme që duhet të ndërmerren me anëtarësimin në BE, ndërsa rezultati i progresit është në raport me raportin e vitit të kaluar.

[2] Bashkëngjitur do të gjeni një përmbledhje të rezultateve sasiore të gatishmërisë dhe progresit.

Comments are closed.