[Infosheet] Debata anketuese lejon të mësohet më shumë për temat, por edhe për pikëpamjet e të tjerëve

Pjesëmarrësit e Anketës së tretë debatuese të organizuar nga EPI në bashkëpunim me Qendrën për Demokraci Deliberative pranë Universitetin Stanford nga SHBA-të besojnë se ky lloj hulumtimi është i dobishëm për të mësuar më shumë rreth njerëzve rreth tyre – për atë se kush janë ata dhe si është jeta e tyre.

Comments are closed.